Meet Our Team

(It takes a village.)

Photo of Danny Ostrow doppelganger Photo of Danny Ostrow

Danny Ostrow

CEO

Photo of Mike Woodward doppelganger Photo of Mike Woodward

Mike Woodward

Director, Social Media

Photo of Christina Catania doppelganger Photo of Christina Catania

Christina Catania

Director, Brands

Photo of Eric Nielsen doppelganger Photo of Eric Nielsen

Eric Nielsen

Lead Developer / CTO

Photo of Valerie Allen doppelganger Photo of Valerie Allen

Valerie Allen

CEO Valerie Allen PR

Photo of Harriet Duncan doppelganger Photo of Harriet Duncan

Harriet Duncan

Sr. Publicist, Valerie Allen PR

Photo of Kris Escalante doppelganger Photo of Kris Escalante

Kris Escalante

Lead Designer

Photo of Steve Busch doppelganger Photo of Steve Busch

Steve Busch

Lead Media Buyer

Photo of Jacq McElhone doppelganger Photo of Jacq McElhone

Jacq McElhone

Project Manager, Brands

Photo of Kristen Edgington doppelganger Photo of Kristen Edgington

Kristen Edgington

Project Manager, Social Media

Photo of Emily Treadgold doppelganger Photo of Emily Treadgold

Emily Treadgold

Project Manager, Social Media

Photo of Melissa Goldberg doppelganger Photo of Melissa Goldberg

Melissa Goldberg

Emeritus